De balans in onze leefwereld

Zijn leven lang heeft bioloog David Attenborough de wildernis verkend en via zijn films mensen bewust gemaakt van onze leefwereld. De documentaire ‘A life on our planet’ is zijn getuigenis, waarin hij schetst hoe onze ecosystemen ervoor staan en wat we eraan kunnen doen. Zijn boodschap treft me.

We staan voor de uitdaging om onze ecosystemen te herstellen en daarin is er één overheersend principe, zegt deze wijze bioloog. De natuur is onze grootste bondgenoot. Het openbaarde het geheim van het leven al lang, lang geleden:

In this world a species can only thrive when everything else around it thrives too’ – David Attenborough

Als mens of organisatie staan we niet centraal in de levende wereld; we zijn er onderdeel van. We zullen moeten her-ontdekken hoe we samenwerken met de natuur, willen we als mens overleven. De natuur zelf redt zich wel. Dat laten de voorbeelden zien.

Is het nu allemaal alleen maar dramatisch? Nee, zegt Attenborough, inmiddels 93 en nog steeds vanuit hart en ziel zijn visie uitdragend. Met onze menselijke vermogens kunnen we onze impact sturen, in denken en gedrag. We hebben de kans om door ons handelen opnieuw in evenwicht met onze omgeving te leven en de rijke leefwereld waar we onderdeel van uitmaken, te herstellen.

“All we need is the will to do so.”

Jouw en mijn (zelf)leiderschap maakt het verschil, zoveel is duidelijk. Dat we willen groeien is zowel een menselijke als een natuurlijke behoefte. Attenborough laat glashelder zien hoe we dat kunnen doen, en ik heb besloten daar werk van te maken: ‘Act in balance with nature.’ Zorgen dat onze persoonlijke groei ook bijdraagt aan de groei in onze (werk)omgeving en de balans in onze leefwereld als geheel.