Ontwikkel je vermogen, niet je probleem

Psychische klachten en lijden kunnen een signaal zijn van een gezonde zoektocht naar zin en betekenis. Oog hebben voor zingeving vraagt om een manier van kijken waarin niet primair de symptomen, het functioneren of het gedrag, maar de persoonlijke betekenis centraal staat. Zingeving is te zien als een vermogen dat je kunt ontwikkelen. Wat houdt het vermogen tot zingeving in? Wat levert dit op en hoe zet je dit essentiële vermogen in in begeleiding en coaching?

Zingeving – ontwikkel je vermogen, niet je probleem | Ilse Vooren & Merlijn Koch | Tijdschrift Positieve Psychologie, februari 2018