Persoonlijk leiderschap

Wie wil je zijn en waar wil je aan bijdragen? Persoonlijk leiderschap betekent leiding nemen over wie je bent en hoe je je in de wereld manifesteert. Je vindt uit wat voor jou van wezenlijk belang is en waar je voor wilt gaan. Je onderzoekt je gedachten, emoties en gedrag, ziet wanneer ze helpend of juist belemmerend zijn in het realiseren van je intenties en doelen.

Door leiding te nemen en vanuit eigenheid contact te maken met je omgeving creëer je vaker de gewenste situatie. Je maakt ruimte voor jezelf en anderen. En zo draag je bij aan voldoening en effectiviteit in je dagelijks leven en werk.

Wat brengt dit programma?

  • Leiding nemen over je eigen denken, voelen en handelen
  • Je persoonlijke krachtenveld beter kennen en benutten
  • Effectief omgaan met gedachten en emoties
  • Zorgdragen voor zowel jezelf als je omgeving
  • Het zelfsturend vermogen vergroten
Persoonlijk leiderschap

Interesse of vragen?

Neem even contact op: contact@foodforflow.nl | +31(0)6 – 473 98 785