Met jouw team op expeditie

We zitten in een positieve beweging. We luisteren meer naar elkaar en koppelen direct acties aan de informatie die we bij de dagstart van elkaar krijgen.

Je leert elkaar beter kennen, ook omdat je meer dan 24 uur bij elkaar bent.

We zijn meer open, we geven elkaar meer directe feedback.

Zonder uitzondering, de expeditie is voor ieder teamlid waardevol geweest, dank je wel.

We ervaren meer structuur in onze taken. Kortere lijnen, mensen weten beter wat er van ze verwacht wordt.

Op expeditie ga je niet zomaar.
Jullie willen echt iets bereiken met elkaar en zijn bereid om het aan te gaan.
Wij geloven dat investeren in verbinding en (persoonlijk) leiderschap tot effectieve samenwerking en prestaties leidt, die dienend zijn aan het geheel.

Voor directie, MT en/of medewerkers: met elkaar naar buiten en binnen durven gaan betekent gezamenlijk leren en groeien. Jullie bepalen in welke richting het gaat, wij faciliteren. Jullie ontwikkeldoelen vormen de basis voor de expeditie. Daarom nemen we de tijd om de vertrekpunten helder te krijgen en het programma daar op af te stemmen.

You lead the way...

  • Op een unieke en intensieve manier werken aan jullie doelstellingen
  • Teamontwikkeling in een krachtige setting
  • Afgestemde begeleiding in binnen- en buitenwerk
  • Groei in (zelf)leiderschap en samenwerking
  • Uitdaging, plezier: een ervaring met impact op individu en organisatie