Zin in je organisatie

Zin ontwikkelen, kan dat? Jazeker. Het moet zelfs, want we kunnen niet zonder. Zingeving is een vermogen dat we als mens en in organisaties in deze tijd hard nodig hebben. Iedereen vindt het belangrijk, maar het blijkt voor veel mensen lastig om zingeving te duiden, ‘vast te pakken’ of te operationaliseren. Zeker in organisaties: zingeving heeft van doen met de missie en visie (purpose), het omvat veel meer dan dat, maar wat dan… en nog belangrijker: hoe kun je daar met elkaar actie aan geven, op zo’n manier dat het zowel bijdraagt aan motivatie, welzijn en betekenis als aan de economische bedrijfsresultaten?

Met Food for Flow maak je zingeving niet alleen zichtbaar en voelbaar in je team of organisatie, je vindt ook concrete acties en stappen om meer zingeving te ontwikkelen. En daar waar de zin ontbreekt, dit bespreekbaar te maken en te doorbreken met elkaar.

Zingeving als vermogen

Tijdens deze workshop wordt zingeving niet alleen begrijpelijk, maar ook hanteerbaar. Met levendige voorbeelden uit coach- en organisatiepraktijk benaderen we zingeving op vier manieren: ten eerste als een proces, dat je kunt vormgeven en stimuleren, verder als een behoefte, die je kunt helpen (h)erkennen en vervullen. Ten derde leer je ervaringen van zin(loosheid) herkennen en expliciet maken. Ten vierde benaderen we zingeving als een belangrijk vermogen, waarbinnen je vaardigheden en competenties kunt ontwikkelen. We laten zien hoe deze het verschil maken in het aansturen van onszelf en onze organisaties, nu en in de toekomst.

Je ervaart zingeving aan den lijve in praktische werkvormen. Zo krijg je inzicht in hoe zingevingsprocessen werken en leer je hoe je vanuit jouw coach- of organisatierol kunt bijdragen aan ervaringen van zin in alle verschijningsvormen, zoals motivatie, betrokkenheid, voldoening, (eigen)waarde en betekenis.

  • zingeving als vermogen leren kennen
  • ervaringen van zin herkennen en ontwikkelen
  • zingeving op alle niveaus in je organisatie zien
  • elkaar op diepgaander manier leren kennen en verstaan
  • concrete stappen in leven/werk/organisatie

Zin kun je maken

Voor leiders, coaches en andere professionals is praktische kennis van zingeving tegenwoordig essentieel. Ontdek hoe je vanuit jouw vak of organisatie kunt bijdragen aan ervaringen van zin in alle verschijningsvormen, zoals motivatie, betrokkenheid, voldoening, (eigen)waarde en betekenis.