Privacybeleid

Food for Flow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@foodforflow.nl. Voorbeelden van wat wij doen om je gegevens te beveiligen zijn:

 • gevoelige, persoonlijke informatie die door verwerker zelf wordt opgeslagen staat op een encrypted harde schijf, een encrypted backup van deze harde schijf, op een zakelijke versie van Google Drive (onder de privacy-voorwaarden van Google) of op schrift;
 • schriftelijke of geprinte gevoelige informatie wordt na verwerking vernietigd met een papiervernietiger;
 • alle wachtwoorden die Food for Flow gebruikt worden aangemaakt door en beheerd in een wachtwoordbeheertool;
 • de website is beveiligd met een SSL-certificaat.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van ons Privacybeleid, aarzel dan niet om contact op te nemen:

Food for Flow
Abt Ludolfweg 41
3732 AL De Bilt
www.foodforflow.nl
Ilse Vooren | contact@foodforflow.nl | +31(0)6 – 473 98 785

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@baspoppe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Food for Flow zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Food for Flow wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens die wij verwerken

Food for Flow verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld om een nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen. 

Dit is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Organisatie
 • Functie/rol
 • Sector
 • (Gespreks)verslagen
 • Notulen, afspraken, besluitenlijsten
 • Offertes en facturen
 • Contracten
 • Plannen en voorstellen
 • Foto’s en video’s
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, diensten te bestellen of in schriftelijke en telefonische communicatie
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@foodforflow.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

 • Food for Flow verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het leveren van goederen en diensten.
 • Het afhandelen van betalingen.
 • Bellen of mailen indien dit nodig is om voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Food for Flow kan jouw gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Food for Flow verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Food for Flow neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Food for Flow) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Food for Flow bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Gegevens Bewaartermijn Reden
Klanten Personalia
Adresgegevens
Contactgegevens
Notulen, afspraken, besluitenlijsten
Offertes en facturen
Plannen en voorstellen
Foto’s en video’s
(Gespreks)verslagen
Offertes en facturen,
Contracten
Gegevens over afgenomen producten en diensten
Tot opzegging door klant Zolang de klant diensten afneemt zijn deze gegevens nodig voor de normale werkzaamheden en voor het doen van passende voorstellen.
Voormalige klanten Personalia
Adresgegevens
Contactgegevens
Notulen, afspraken, besluitenlijsten
Offertes en facturen
Plannen en voorstellen
Foto’s en video’s
(Gespreks)verslagen
Offertes en facturen
Contracten
Gegevens over afgenomen producten en diensten
Tot opzegging door klant met een maximum van 5 jaar Administratie en verantwoording naar belastingdienst
After-sales activiteiten
Service (oude gegevens/documenten op te vragen door de klant).
Website bezoekers IP-adres
Locatiegegevens
Activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
Verschilt per cookie Functioneren van de website, meten van aantallen en gedrag bezoekers
Nieuwsbrief ontvangers Voornaam, achternaam
E-mailadres
Organisatie
Rol
Sector
Tot opzegging Op eigen initiatief aangemeld (opt-in)

Delen van persoonsgegevens met derden

Food for Flow deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In alle andere gevallen deelt Food for Flow geen gegevens met derden.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Food for Flow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Food for Flow jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Food for Flow maakt gebruik van Mollie’s diensten als betaaldienstverlener en in die context kunnen gegevens tussen Food for Flow en Mollie worden gedeeld.

Categorie Naam Jurisdictie Doel Gegevens
ICT MailChimp USA Nieuwsbrief versturen Naam
E-mail
Sector
Ro
Organisatie
ICT IXL Hosting Nederland Webhosting
Inschrijven voor diensten
NAW-gegevens (persoonlijk en zakelijk)
Functies
Telefoonnummers
Gebruikersnamen
Wachtwoorden
Mailadressen
IP-adressen
Afgenomen producten en diensten
Gegevens die de eigenaar van de website verzamelt
ICT Google USA Administratie
Bestandsbeheer
NAW-gegevens
Gespreksverslagen
Administratieve gegevens (facturen, offertes, contracten e.d.)

Cookies, of vergelijkbare technieken

Food for Flow gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Food for Flow gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, deze te kunnen optimaliseren en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Food for Flow maakt ook gebruik van cookies van Google Analytics. Daarvoor is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Daarnaast hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ is uitgezet;
 • er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/