Privacybeleid

Food for Flow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voorbeelden van wat wij doen om je gegevens te beveiligen zijn:

 • gevoelige, persoonlijke informatie die door de verwerker zelf wordt opgeslagen staat op een encrypted harde schijf, een encrypted backup van deze harde schijf, op een zakelijke versie van Google Drive (onder de privacy-voorwaarden van Google) of op schrift;
 • schriftelijke of geprinte gevoelige informatie wordt na verwerking vernietigd met een papiervernietiger;
 • alle wachtwoorden die Food for Flow gebruikt worden aangemaakt door en beheerd in een wachtwoordbeheertool;
 • de website is beveiligd met een SSL-certificaat.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van het Privacybeleid, aarzel dan niet om contact op te nemen. Ook als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op:

Food for Flow
Abt Ludolfweg 41
3732 AL De Bilt
www.foodforflow.nl
Ilse Vooren | contact@foodforflow.nl | +31(0)6 – 473 98 785

1) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Food for Flow en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Food for Flow van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar bovenstaand mail-adres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Food for Flow zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Food for Flow wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

2) Doel verwerking persoonsgegevens

Food for Flow verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van goederen en diensten.
 • Het afhandelen van betalingen.
 • Bellen of mailen indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of ander informatiemateriaal.
 • Food for Flow kan het gedrag van bezoekers op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Food for Flow verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3) Welke persoonsgegevens we verwerken en bewaartermijn

Food for Flow verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld om een nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen.

Food for Flow bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Gegevens Bewaartermijn Reden
Klanten – Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Organisatie
– Functie/rol/sector
– Notulen, afspraken, besluitenlijsten
– Offertes en facturen
– Plannen en voorstellen
– Foto’s en video’s
– (Gespreks)verslagen
– Contracten
– Gebruikersnamen en wachtwoorden
– Gegevens over afgenomen producten en diensten
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, diensten te bestellen of in schriftelijke en telefonische communicatie (bijvoorbeeld mail, app)
Tot opzegging door klant met een maximum van 10 jaar Zolang de klant diensten afneemt zijn deze gegevens nodig voor de normale werkzaamheden en voor het doen van passende voorstellen.
Voormalige klanten – Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Organisatie
– Functie/rol/sector
– Notulen, afspraken, besluitenlijsten
– Offertes en facturen
– Plannen en voorstellen
– Foto’s en video’s
– (Gespreks)verslagen
– Contracten
– Gebruikersnamen en wachtwoorden
– Gegevens over afgenomen producten en diensten
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, diensten te bestellen of in schriftelijke en telefonische communicatie (bijvoorbeeld mail, app)
Tot opzegging door klant met een maximum van 10 jaar – Administratie
– Verantwoording naar belastingdienst
– After-sales activiteiten
– Service (oude gegevens/documenten op te vragen door de klant)
Website bezoekers – IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
Verschilt per cookie – Functioneren van de website
– Meten van aantallen en gedrag bezoekers
Nieuwsbrief ontvangers – Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Organisatie
– Functie/rol/sector
Tot opzegging Op vraag of eigen initiatief aangemeld (opt-in)

4) Delen van persoonsgegevens met derden

Food for Flow deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, onze dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In alle andere gevallen deelt Food for Flow geen gegevens met derden.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Food for Flow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Food for Flow maakt gebruik van Mollie’s diensten als betaaldienstverlener en in die context kunnen noodzakelijke gegevens tussen Food for Flow en Mollie worden gedeeld.

Categorie Naam Jurisdictie Doel Gegevens
ICT MailChimp USA Nieuwsbrief versturen – Naam
– E-mailadres
– Functie/rol/sector
– Organisatie
ICT IXL Hosting Nederland Webhosting
Inschrijven voor diensten
– NAW-gegevens (persoonlijk en zakelijk)
– Functies
– Telefoonnummers
– Gebruikersnamen
– Wachtwoorden
– Mailadressen
– IP-adressen
– Afgenomen producten en diensten
– Gegevens die de eigenaar van de website verzamelt
ICT Google USA Administratie
Bestandsbeheer
– NAW-gegevens
– Gespreksverslagen
– Administratieve gegevens (facturen, offertes, contracten e.d.)

5) Cookies, of vergelijkbare technieken

Food for Flow gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Food for Flow gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, deze te kunnen optimaliseren en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Food for Flow maakt ook gebruik van cookies van Google Analytics. Daarvoor is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Daarnaast hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ is uitgezet;
 • er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

6) Geautomatiseerde besluitvorming

Food for Flow neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Food for Flow) tussen zit.