Let energy flow

Food for Flow model

‘Alles is, op haar meest fundamentele niveau, energie in beweging’
– Alan Seale

Flow kun je zien als energie die vrijuit stroomt. Dit kan zich op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau manifesteren. Food for Flow gaat ervoor om de energie optimaal te laten stromen, zowel op individueel niveau als in het collectief. Dit draagt bij aan drie belangrijke pijlers die elkaar versterken:

> Energie & vitaliteit
> Zingeving
> Performance

In de Keltische traditie staat de triquetra voor de drie elementen land, sea and sky, met in het midden the flowing spirit die alles bezielt.

Voel je fit. Energiek. Vrij.

Vitaliteit
Als je je fit en vitaal voelt is er een gezonde balans in energie: tussen spanning en ontspanning, tussen geven en gevoed worden, tussen comfort ervaren en uitdagingen aangaan. Vitaliteit verhoog je door steeds het dynamische evenwicht op te zoeken. Dat zorgt ervoor dat we ons lekker voelen en het beste van onszelf kunnen geven. Het is de kunst gebruik te maken van de verschillende krachten, die van nature al aanwezig zijn.

Spelen met de energiebalans
Of het gaat om het verhogen van je welzijn, succesvol leiding geven aan een onderneming of een sportieve topprestatie leveren, steeds draait het om spelen met de juiste hoeveelheid, de richting en de kwaliteit van energie, afhankelijk van het doel, je missie. En wat er onderweg nodig is. De manier waarop je met de aanwezige energie omgaat bepaalt wie je bent en wat je met elkaar bereikt.

Breng jouw waarde in de wereld.

Zingeving
In deze tijd zoeken we steeds meer op persoonlijke wijze en met elkaar naar manieren om een waardevolle invulling te geven aan het bestaan. Of je nu stratenmaker, programmeur of directeur bent, gevoelsmens of nuchtere denker, ieder mens is bezig om er iets van te maken.

Het feit dat we meer mogelijkheden hebben gekregen, betekent echter niet dat de zin of het geluk als vanzelf komt. Sterker nog, zin vinden in leven en werk is in bepaalde opzichten een grotere uitdaging dan voorheen.

Ontwikkel je vermogens
Zingeving is een vermogen dat je kunt ontwikkelen. Het helpt bepalen wat je echt van waarde vindt en richting te geven. Ervaringen van zin zijn niet af te dwingen. Maar net als bij flow kun je wel de factoren leren beïnvloeden die bijdragen aan zin en betekenis.

Door je natuurlijke talenten te ontdekken en te manifesteren kun je van grote waarde zijn. Niet alleen voor jezelf, ook voor anderen, organisaties en onze samenleving als geheel.

Haal eruit wat erin zit.

Performance
Wie wil je zijn en wat wil je bereiken? Als je jezelf en je beweegredenen kent maak je de weg vrij om je talenten te manifesteren – in je werk of je sport, maar ook in relaties en andere situaties. Om je potentieel te verwezenlijken heb je body, mind en spirit alledrie nodig. In flow werken deze krachten met elkaar samen en versterken ze elkaar.

‘In flow vallen lichaam en ziel samen’
– Mihaly Csikszentmihalyi

Flow creëren
Flow ontstaat in relatie met de context. Wie in flow is, is helemaal aanwezig en geconcentreerd. Je vergeet je jezelf en de tijd, de energie lijkt vanzelf te bewegen. Je bent er gewoon en je doet precies wat je op dat moment moet doen. Al is flow een staat van zijn die we niet kunnen afdwingen, we kunnen wel de voorwaarden scheppen. Wie de juiste voedingsbodem creëert, zorgt dat de energie vrijuit kan stromen. Dat geldt op individueel niveau, op team- en organisatieniveau.

Weerstand? Mooi.

Belemmeringen
In het algemeen ervaren we weerstand als een onprettig gevoel of blokkade, zeker als het ons belemmert. Om ons lekker te voelen. Om vrij te bewegen. Om goed te functioneren. Om dingen te bereiken. Je kunt weerstand van buitenaf ervaren, bijvoorbeeld in de vorm van tegenslag, tegenkracht of druk. Innerlijke weerstand kennen we in belemmerende gedachten en patronen, vastzittende emoties en fysieke spanningen.

‘Succesvolle mensen gaan effectief om met tegenslag’
– Anodea Judith

Weerstand als bron van energie
Het levert veel op om weerstand te herkennen en te zien als bron van vitale energie die je kunt benutten, in plaats van het af te keuren of ervan weg te bewegen. Als je weet hoe je weerstand kunt waarderen en vrijmaken, kan het transformeren naar bruikbare energie en gaat wat vast zat weer stromen.

  • Omgaan met weerstand

Ga ervoor.

Leiderschap in de huidige tijd
De huidige tijdgeest vraagt om niet alleen de leiding te nemen over onszelf, maar ook over het aandeel dat we in de wereld hebben. We zijn verantwoordelijk voor ons eigen denken, voelen en handelen. Daarin ligt ook het krachtige vermogen om koers te bepalen en praktisch vorm te geven aan wat we werkelijk belangrijk vinden.

‘We kunnen iets teweegbrengen en zijn daar ook verantwoordelijk voor’
– Stephen Covey

Jouw impact op de wereld
In wie je bent en hoe jij je beweegt heb je impact op jouw omgeving. Vanuit persoonlijk leiderschap draag je bij aan welzijn, betekenis en waardevolle resultaten. Vervullend voor jezelf, belangrijk voor anderen. Neem de leiding en ga ervoor.