Zingeving begeleiden

Voor coaches, leidinggevenden en andere professionals is praktische kennis van zingeving tegenwoordig essentieel. Zingeving speelt in onze diepste lagen en vragen en werkt door in het alledaagse leven. Wanneer en hoe ervaren we zin?

Het boek Zin kun je maken benadert zingeving als een vermogen, waarbinnen vaardigheden en competenties te ontwikkelen zijn. Het maakt helder hoe zingevingsprocessen werken. Je krijgt concrete handvatten om processen van zingeving te begeleiden, individueel en in organisaties. Je ontdekt hoe je kunt bijdragen aan ervaringen van zin in alle verschijningsvormen, zoals motivatie, betrokkenheid, voldoening, (eigen)waarde en betekenis.

Zin kun je maken

Zin kun je maken – processen van zingeving begeleiden
Ilse Vooren & Merlijn Koch
Boom Uitgevers Amsterdam (2017)