Visie

Dat we willen groeien is zowel een menselijke als een natuurlijke behoefte. We willen uitdrukking geven aan wie we zijn en wat er aan talenten en mogelijkheden aanwezig is. De meeste mensen kennen flow als de staat van zijn waarin je geconcentreerd met een taak of activiteit bezig bent en optimale prestaties levert: dit gebeurt waar de uitdaging hoog is en je tegelijkertijd beschikt over de vaardigheden om deze te vervullen.

Life is energy in motion

Aan deze mensgerichte benadering van flow ligt een natuurprincipe ten grondslag: alles wat leeft, is in essentie energie in beweging. Flow kun je zien als energie die vrijuit stroomt, wat zich op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau manifesteert. Daar waar de energie stagneert of te veel uit balans raakt, stagneert het leven, de vitaliteit. En daarmee de kwaliteit en productiviteit. Dat ervaren we in onszelf, op microniveau, maar ook op team- en organisatieniveau en op wereldschaal.

‘In this world a species can only thrive when everything else around it thrives too’ – David Attenborough

We staan voor de uitdaging om de balans in onze ecosystemen te herstellen. Als mens of organisatie staan we niet centraal in de levende wereld; we zijn er onderdeel van. Niet ontoevallig is dat ook een belangrijk kenmerk van flow: de ervaring dat je jezelf overstijgt en onderdeel bent van het geheel. In die staat van zijn ben je volledig aanwezig, fysiek en energetisch, en doe je precies wat je op dat moment te doen hebt, vanuit intrinsieke motivatie. Het is waar vitaliteit, zin en performance samengaan.

Ieder deel is belangrijk en het draait om hoe de delen samenwerken in het geheel. In de Keltische filosofie staat deze drie-eenheidsvorm, de triquetra, dan ook voor de elementen land, sea and sky, met in het centrum the flowing spirit die alle levensvormen bezielt.

Act in balance with nature

Als mens hebben we naast onze fysieke capaciteiten en intuïtie het vermogen tot (zelf)reflectie. We zijn betekenisgevende wezens, in staat om waardevolle visies te vormen, bewustzijn te ontwikkelen en daarnaar te handelen. Jouw (zelf)leiderschap maakt het verschil. Food for Flow helpt jou en jouw organisatie om deze vermogens te ontwikkelen, de energie vrij te laten stromen en adequaat te kunnen handelen, in evenwicht met de natuur. Jouw persoonlijke groei draagt ook bij aan de groei in jouw (werk)omgeving en de balans in onze leefwereld als geheel.