Visie

Als mens of organisatie staan we niet centraal in de levende wereld; we zijn er onderdeel van. De ervaring dat je jezelf overstijgt en onderdeel bent van het geheel, is ook een belangrijk kenmerk van flow. In die staat van zijn ben je volledig aanwezig, fysiek en energetisch, en doe je precies wat je op dat moment te doen hebt, vanuit intrinsieke motivatie. Het is waar vitaliteit, zin en performance samengaan.

Life is energy in motion

Dat we willen groeien is zowel een menselijke als een natuurlijke behoefte. We willen uitdrukking geven aan wie we zijn en wat er aan talenten en mogelijkheden aanwezig is. De meeste mensen kennen flow als de staat van zijn waarin je geconcentreerd met een taak of activiteit bezig bent en optimale prestaties levert: dit gebeurt waar de uitdaging hoog is en je tegelijkertijd beschikt over de vaardigheden om deze te vervullen.

Aan deze psychologische benadering van flow ligt een natuurprincipe ten grondslag: in essentie is het leven energie in beweging. Flow is te zien als energie die vrijuit stroomt, wat zich manifesteert op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Daar waar de energie stagneert of te veel uit balans raakt, stagneert het leven, de vitaliteit. En daarmee de kwaliteit en de productiviteit. Dat ervaren we in onszelf, op team- en organisatieniveau en wereldwijd in onze ecosystemen.

‘In this world a species can only thrive when everything else around it thrives too’ – David Attenborough

We hebben de uitdaging om de balans in onze systemen te houden en te herstellen. Wanneer delen in onszelf of onze organisatie geen verbinding meer hebben met het grotere geheel, verliezen we vitaliteit en kwaliteit. Ieder deel is belangrijk; het draait om hoe de delen (weer) integreren en samenwerken in het geheel. In de Keltische filosofie staat de drie-eenheidsvorm voor de elementen land, sea and sky, met in het centrum the flowing spirit die alle levensvormen bezielt.

Jij bent de leider van nu.

In de wereld waarin we leven maakt jouw (zelf)leiderschap essentieel verschil. Food for Flow faciliteert jou, jouw team en jouw organisatie om (lichaams)bewustzijn te ontwikkelen, energie en vitaliteit te verhogen, zin te ervaren en waardevolle doelen te realiseren. Jouw groei draagt ook bij aan de groei in jouw (werk)omgeving en het welzijn in onze leefwereld als geheel.