Body & Mind Language

Body & Mind Language is een methodiek en benadering die uitgaat van de relatie tussen onze levenshouding en onze lichaamshouding.

Gesproken taal en lichaamstaal

Als mens uiten we onszelf niet alleen in woorden maar ook via ons lijf. BML is een benadering die de kracht van gesproken taal en lichaamstaal combineert. We kunnen er vaak lang over praten, maar de essentie speelt zich meestal af in onze ervaring. In ons lijf dus. De manier waarop we denken is terug te vinden in de manier waarop het lichaam beweegt. Hoe we ons bewegen en de houdingen die we aannemen, weerspiegelen onze levenshouding. Ons lijf toont bewust en onbewust antwoorden die we met ons hoofd niet kunnen bedenken.

Informatie via het lichaam

Via je eigen lijf kun je meevoelen met een ander. Dit is de basis van empathie. Empathie ervaren we niet alleen in de woorden van de ander, maar vooral in de manier waarop de ander aansluit en meeleeft. Dat doen we met ons hele lijf. Vanuit de benadering van BML gebruik je het lichaam bewust als ‘soundboard’: als een klankbord waarbinnen je signalen kunt ontvangen en informatie kunt uitwisselen.

Methodiek

Er zijn vele lichaamsgerichte benaderingen in coaching en therapie, en vele gericht op gesprekstherapie en cognitief leren. BML integreert de wijsheid uit vele van deze benaderingen, zoals NLP, danstherapie, bio-energetica en Jungiaanse psychologie.

BML is een wetenschappelijk onderbouwde benadering en een creatieve methodiek waarmee je in het werken met mensen en organisaties snel tot de essentie kunt komen. BML biedt interventies waarmee je op een directe manier kunt uitdrukken wat er speelt en waar het om gaat.

Meerwaarde in begeleiding en coaching

In de praktijk betekent werken met BML dat we niet alleen praten, maar ook in beweging en actie gaan. De meerwaarde hiervan is onder meer:

  • bewustwording van eigen houding en gedrag
  • werken in het hier en nu, zonder het hele verhaal hoeven vertellen
  • direct in contact met jouw gevoelswereld
  • transformatie in persoonlijkheid en patronen
  • versterking van je kwaliteiten/talenten
  • bezieling en zingeving ervaren
  • vergroting van handelingsmogelijkheden in leven/werk

Wil jij ook persoonlijke en professionele ontwikkeling doormaken? Neem dan contact op voor een afspraak.

Bronnen

  • Body & Mind Language – Jos Dolstra (GV Media, 2014)
  • Coachen met Body & Mind Language – Jos Dolstra (GV Media, 2017)

Body & Mind Language