Coaching met Body & Mind Language

Body & Mind Language is een benadering die uitgaat van de relatie tussen onze levenshouding en onze lichaamshouding.

De samenhang tussen gesproken taal en lichaamstaal
Als mens uiten we onszelf niet alleen in woorden maar ook via ons lijf. BML is een benadering die de kracht van gesproken taal en lichaamstaal combineert. We kunnen er vaak lang over praten, maar de essentie speelt zich meestal af in onze ervaring. In ons lijf dus.

We willen gezien, gehoord en gevoeld worden
Via je eigen lijf kun je meevoelen met een ander. Dit is de basis van empathie. Empathie ervaren we niet alleen in de woorden van de ander, maar vooral in de manier waarop de ander aansluit en meeleeft. Dat doen we met ons hele lijf. Binnen BML gebruik je je lichaam als ‘soundboard’: als een klankbord waarbinnen je signalen kunt ontvangen en informatie kunt uitwisselen.

BML in coaching en begeleiding
In de praktijk betekent het dat we niet alleen praten, maar ook in beweging komen en in actie gaan. Door te ervaren wat er gebeurt, kan er bewustzijn ontstaan. Omdat ons hoofd ook wil begrijpen wat er gebeurt, hoort er ook duiding bij de ervaringen. Als ik met BML coach, kies ik er vaak voor om dit achteraf te doen, zodat je eerst in openheid kunt ervaren.

BML als methodiek
BML is een creatieve methodiek en stevig onderbouwde benadering waarmee je in het werken met mensen en organisaties snel tot de essentie kunt komen. BML biedt interventies waarmee je op een directe manier kunt (laten) uitdrukken wat er speelt en waar het om gaat.

Het BML instituut
Body & Mind Language is een benadering en methodiek ontwikkeld door Jos Dolstra. Het BML instituut verzorgt de geaccrediteerde post-HBO opleiding tot BML coach en trainer. www.bmli.nl